Licytacje
Km 1234/12
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ewid. 1569/33 łącznej powierzchni 2,0770 ha, położonej w Krościenku nad Dunajcem,  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00145119/9. stanowiącej własność dłużnika: Śmiarowski Sławomir
205.623,00
102.811,50

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 20.562,30 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2016-08-18 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Km 594/14, Km 602/14, Km 897/14, Km 346/16, Km 401/16
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 września 2016 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:  D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
- dz. ewid. nr 5669, 5224/2, 5225/2, 5223/7, 5238, łącznego obszaru 0,1692 ha, położonej w Krościenku nad Dunajcem,  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00089305/9
25.184,00
12.592,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).
 
Kmp 36/11
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 września 2016 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   D R U G A     L I C Y T A C J A   udziału 1/2 części w nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 49 obszaru 0,2053 ha, położonej w Szczawnicy, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00111331/4. stanowiącego do dłużnika: Gabryś Krzysztof
5.900,00
2.950,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 590,00 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2016-08-25 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego
 
Km 14/16, Km 405/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 września 2016 r. o godz. 8:40 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ewid. nr 5478 obszaru 0,0841 ha, położonej w Maniowach, ul. Słowackiego 12, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00034320/0. stanowiącej własność dłużników: Kapuśnik Zofia i Kapuśnik Wojciech
296.100,00
222.075,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 29.610,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-08-26 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 19/16 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Kmp 97/04, Kmp 56/09
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 września 2016 r. o godz. 9:15 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
z. ew. 1071 obszaru 0,3228 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Grywałdzie, ul. Kwiatowa 18, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00069160/4. stanowiącej własność dłużnika: Koterba Mirosław
283.800,00
212.850,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 28.380,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-08-30 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 239/16 Sądu Rejonowego w Nowym Targu
 
Km 23/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 września 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-400 Nowy Targ ul. Mickiewicza 7. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
VW Passat , rok prod 2008, nr rej. KN 74383, VIN WVWZZZ3CZ8E148659, kolor srebrny metalik, poj. 1968cm3, diesel
1
35.000,00
26.250,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 11/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 września 2016 r. o godz. 10:30 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-407 Czerwienne Czerwienne 307. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Fiat Seicento nr rej. KNT 08238, rok prod. 1999, kolor pomarańczowy, VIN: ZFA18700000351949
1
1.000,00
750,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 392/16, Km 725/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 września 2016 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   udziału 1/2 części w nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ewid. 7936/4, 7936/2 , 7937/2, 7937/5 obszaru 0,1782 ha;, położonej w Frydmanie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00137281/6. stanowiącej własność dłużnika: Gałowicz Iwona
80.635,50
60.476,63

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 8.063,55 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2016-09-01 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Km 594/14, Km 602/14, Km 897/14, Km 346/16, Km 401/16
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 września 2016 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ewid. nr 5239, 5586/5, 5628/2, łącznego obszaru 0,2956 ha, położonej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Juraszowa 42A, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00079734/2
354.405,00
236.270,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację, w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika, a na tydzień przed licytacją nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1T/00079734/2 w aktach sprawy I Co 638/15 Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
 
Km 128/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 września 2016 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się  D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 5537/3, 5537/2 łącznego obszaru 0,0940 ha, położonej w Ludźmierzu, ul. Podhalańska 28, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00110220/6. stanowiącej własność dłużników: Karwaczka Kazimierz i Karwaczka Małgorzata
345.940,00
230.626,67

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 34.594,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-09-06 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 536/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 1524/12, Kmp 32/16
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 września 2016 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   udziału 1/2 części w nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ewid. nr 3630, 3632/1, 3628, 3629, 3626, 3627, 3633/2, 7273 łącznego obszaru 0,3593 ha, położonej w Skawie,  , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00059579/1. należącego do dłużnika: Onderka Marcin
110.900,00
73.933,33

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11.090,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-09-13 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 570/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 931/12, Km 575/13, Km 827/13, Km 94/14, Km 98/14, Km 629/14 (Km 630/14, Km 735/14), Km 720/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2016 r. o godz. 11:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-720 Chabówka Chabówka 42C. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Stolik RTV, kolor brązowy, 155 cm x 53 cm x 52 cm
1
400,00
200,00
2
Telewizor LG 42LH, 3000LA nr 904WRJC3E412
1
700,00
350,00
3
Aparat Nikon D80, nr 4470277, obiektyw EX sigma 108, 24-27 mm, 1:2,8
1
1.000,00
500,00
4
Aparat Nikon D90, nr 6361103, obiektyw Nikon fi 52, nr 2838726, 1:1,80
1
900,00
450,00
5
Kamera cyfrowa Sony HDR-CX 155, nr 135-8526
1
1.000,00
500,00
6
Komoda 6 szuflad, biała, wym. 138 cm x 40,5 cm x 77 cm
2
300,00
150,00
7
Laptop Sony VAIO, mod PCG 61714M, nr 4-273-709-51
1
800,00
400,00
8
Szafka nocna kolor brązowy, wym. 54 cm x 40 cm x 36 cm
2
300,00
150,00
9
Łózko kolor brązowy, 193 cm x 85 cm x 210 cm
1
900,00
450,00
10
Pralka Ariston HOTpoint, ARM XXD 129
1
600,00
300,00
11
Komoda kolor biały, 99,5 cm x 43,5 cm x 55,5 cm z pojemnikami
3
200,00
100,00
12
Szafka wisząca z pojemnikami biała 99cm × 30,5cm × 21cm
1
100,00
50,00
13
Odtwarzacz CD AEG MC 4421 nr 400261
1
100,00
50,00
14
Flet prosty w ramce
1
200,00
100,00
15
Biblioteczka drewno, brązowa, 93,5 cm x 181 cm x 37 cm
1
800,00
400,00
16
Stolik - ława, drewniana, brąz, 140 cm x 60 cm x 45 cm
1
50,00
25,00
17
Komoda, brąz, troje drzwi, dwie szuflady, 141 cm x 42 cm x 95,5 cm
1
400,00
200,00
18
Taboret do pianina, fi 37 cm, na trójnogu o regulowanej wysokości, obicie ze skóry
1
300,00
150,00
19
Tapczan, kolor niebieski, zółty pasek, 187 cm x 100 cm x 74 cm
1
300,00
150,00

Cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 591/14 (Km 1670/14, Km 198/16), Km 1023/15
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2016 r. o godz. 11:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-424 Bańska Wyżna ul. Gielatówka 6. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Ciągnik Ursus C 330, z 1983r, nr nadwozia 324048, kolor czerwony, brak kabiny KNT YJ58
1
12.000,00
6.000,00

Cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 1436/15, Km 752/16, Km 765/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 października 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-400 Nowy Targ ul. Szaflarska 56. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Piła do betonu Project typ Ps-350 nr fabr. 535001 rok prod. 2015, moc 4,8 kW
1
2.900,00
2.175,00
2
Zagęszczarka project typ ZGS 20, r. prod. 2015, nr 1520028
1
4.600,00
3.450,00
3
maszyna do cięcia pustakówLISSMAC mod. MBS 510 sn 006699 r.prod. 2016
1
19.000,00
14.250,00
4
maszyna do cięcia płytek DeWalt D240000 - QS 1600W
1
5.000,00
3.750,00
5
agregat EuroTec WPQF109 2800 W
1
1.500,00
1.125,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 128/13
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z m. in. z: - dz. ew. nr 2803/1, 2789/1, 2797/1, 6419/8, 2810/4 położonych w Spytkowicach (powiat nowotarski), objętych księgą wieczystą nr NS1T/00153606/9. stanowiących własność dłużnika: Możdżeń Ryszard. Przy licytacji zastosowane będą przepisy art. 975 kpc, zatem sprzedaży podlegać będą poszczególne działki gruntu, do zaspokojenia całej należności i tak:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 2803/1, obszaru 714 m2
19.715,00
14.786,25
2
dz. ew. 2789/1, obszaru 848 m2
3.657,00
2.742,75
3
dz. ew. 2797/1, obszaru 481 m2
19.000,00
14.250,00
4
dz. ew. 6419/8, obszaru 1810 m2
6.516,00
4.887,00
5
dz. ew. 2810/4, obszaru 1098 m2
28.074,00
21.055,50

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z m. in. z: - dz. ew. nr 2803/1, 2789/1, 2797/1, 6419/8, 2810/4 położonych w Spytkowicach (powiat nowotarski), objętych księgą wieczystą nr NS1T/00153606/9. stanowiących własność dłużnika: Możdżeń Ryszard. Przy licytacji zastosowane będą przepisy art. 975 kpc, zatem sprzedaży podlegać będą poszczególne działki gruntu, do zaspokojenia całej należności i tak: