Licytacje
Km 1540/15, Km 221/16, Km 858/16, Km 880/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2016 r. o godz. 9:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-400 Nowy Targ ul. Podhalańska 24/8. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
telewizor Samsung UE 46F6770SS + pilot ok. 2 lata
1
2.000,00
1.500,00
2
rowerek stacjonarny HMS
1
1.000,00
750,00
3
orbitrek KOWALINE
1
1.500,00
1.125,00
4
Ford Mondeo 2004, kombi, KNT 12J9, 2.0TDCi, kolor czarny, skórzana tapicerka VIN WFQWXXGBW3U17552
1
10.000,00
7.500,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości spod lp. 1 i 4, Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 1335/15, Km 7/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 listopada 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-520 Poronin ul. Tatrzańska  132. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
szal Pawłowa szafir , zgniła zieleń 150 cm
2
550,00
412,50
picture
2
Półszal kolor kremowy i biały, haft maszynowy, wzór - róża 150cm x80 cm
2
400,00
300,00
picture
3
chusta czarna , haft maszynowy, wzór - róża 80 cm x 80 cm
2
330,00
247,50
picture
4
komplet - żakiet + spódnica , kolor granatowy, haft maszynowy , wzór - róża
1
520,00
390,00
5
bluzka KATANA - haft ręczny
1
460,00
345,00
picture
6
spódnica z chustek, kolor bordowy , wzór turecki
1
300,00
225,00
picture
7
chusta kremowa i biała jedwabna 117cm
1
450,00
337,50
picture

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości spod lp. 1-7 Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 14/16, Km 405/16, Km 1038/13
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 listopada 2016 r. o godz. 8:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
z. ew. nr 5478 obszaru 0,0841 ha, położonej w Maniowach, ul. Słowackiego 12, posiadającej założoną księgę wieczystą o numerze: NS1T/00034320/0. stanowiącej własność dłużników: Kapuśnik Zofia i Kapuśnik Wojciech
296.100,00
197.400,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 29.610,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-11-10 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 19/16 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Kmp 56/09, Kmp 97/04
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 listopada 2016 r. o godz. 8:40 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 1071 obszaru 0,3228 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Grywałdzie, ul. Kwiatowa 18, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00069160/4
283.800,00
189.200,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 28.380,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-11-10 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 239/16 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 128/13
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z m. in. z: - dz. ew. nr 2803/1, 2789/1, 2797/1, 6419/8, 2810/4 położonych w Spytkowicach (powiat nowotarski), objętych księgą wieczystą nr NS1T/00153606/9. stanowiących własność dłużnika: Możdżeń Ryszard. Przy licytacji zastosowane będą przepisy art. 975 kpc, zatem sprzedaży podlegać będą poszczególne działki gruntu, do zaspokojenia całej należności i tak:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 2803/1, obszaru 714 m2
19.715,00
14.786,25
2
dz. ew. 2789/1, obszaru 848 m2
3.657,00
2.742,75
3
dz. ew. 2797/1, obszaru 481 m2
19.000,00
14.250,00
4
dz. ew. 6419/8, obszaru 1810 m2
6.516,00
4.887,00
5
dz. ew. 2810/4, obszaru 1098 m2
28.074,00
21.055,50

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy i numer dz. ew. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-11-16 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 1279/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Km 1436/15, Km 752/16, Km 1027/16, Km 1028/16, Km 1029/16, Km 1030/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 11:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-400 Nowy Targ ul. Szaflarska 56 . Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Piła do betonu Project typ Ps-350 nr fabr. 535001 rok prod. 2015, moc 4,8 kW
2.900,00
1.450,00
2
Zagęszczarka project typ ZGS 20, r. prod. 2015, nr 1520028
4.600,00
2.300,00
3
maszyna do cięcia płytek DeWalt D240000 - QS 1600W
5.000,00
2.500,00
4
agregat EuroTec WPQF109 2800 W
1.500,00
750,00

Cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości spod lp.1-4 Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 1503/15, Km 1610/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 020 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 6444/5 obszaru 0,0448 ha, położonej w Jabłonce, posiadającej założoną księgę wieczystą o numerze: NS1T/00128985/5 zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz udziału 1/2 części w nieruchomości składającej się z dz. ew. 6444/4 obszaru 0,0153 ha, położonej w Jabłonce,  posiadającej założoną księgę wieczystą o numerze: NS1T/00161389/0 stanowiącej drogę dojazdową stanowiącej własność dłużnika: Kawalec Agata
432.400,00
324.300,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 43.240,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-12-02 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 1219/15 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 1529/12 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A  
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
udziału 7315/14530 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1T/00144789/9 - odpowiadającemu lokalowi oznaczonemu numerem 27 zgodnie z projektem podziału budynku, zlokalizowanemu na III piętrze, powierzchni 73,15 m2, wraz z udziałem 7315/677880 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą NS1T/00129506/1
360.074,00
270.055,50
2
udziału 7215/14530 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1T/00144789/9 - odpowiadającemu lokalowi oznaczonemu numerem 27a zgodnie z projektem podziału budynku, zlokalizowanemu na IV piętrze, powierzchni 72,15 m2, wraz z udziałem 7215/677880 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą NS1T/00129506/1
355.591,00
266.693,25

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania odpowiedniego udziału w nieruchomości (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-12-13 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 205/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.