Licytacje
Km 192/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lutego 2016 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 782/1 zabudowanej, położonej w Rabce - Zdroju, ul. Poniatowskiego 118, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Limanowej ZWKW w Mszanie Dolnej o numerze: NS2L/00026846/4. stanowiącej własność dłużnika: Wójciak Adam
332.619,00
249.464,25

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 33.261,90 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-02-10 od godz. 10:00 do godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 1312/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 721/13, Km 1052/14, Km 314/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-480 Jabłonka ul. Guzówka - Sklep Kawasaki. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Kask motocyklowy City Bike
100,00
75,00
2
Kask motocyklowy enduro city bike
100,00
75,00
3
Kask skuterowy City bike
95,00
71,25
4
Kask LS2 MX
400,00
300,00
5
Kask LS2 MX 456
600,00
450,00
6
Bagażnik (boks) do motocykla KIPPO
100,00
75,00
7
Podnośnik motocyklowy
100,00
75,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 524/13, Km 753/13, Km 1029/13, Km 1123/13, Km 1145/13, Km 1223/13, Km 301/14, Km 1491/14, Km 1657/14, Km 523/15, Km 873/15, Km 905/15, Km 972/15
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
z. ewid. nr 932, 933, 934 łącznego obszaru 0,0590, zabudowane budynkiem mieszkalnym z lokalem użytkowym - lokalem gastronomicznym, położonej w Krośnicy, ul. Ojca Leona 46, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00118822/2
557.186,00
371.457,33
2
dz. ewid. nr 6393/1 obszaru 0,0388 ha,zabudowana budynkiem mieszkalnym z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi składającymi się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki, położonej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 42, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00148479/1
686.340,00
457.560,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-02-12 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 900/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 25/14 i inne
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-471 Ludźmierz ul. Podhalańska 44. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Kontener biurowy nr 020413042, niebieski
1
8.000,00
4.000,00

W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości będące przedmiotem I licytacji ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Natomiast ruchomość będąca przedmiotem II licytacji możliwa jest do oglądnięcia w Krakowie ul. Zdunów. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 25/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 10:15 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-471 Ludźmierz ul. Podhalańska 44. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Pomost roboczy rusztowania szer. 60 cm x 3 m
1
40,00
30,00
2
Pomost roboczy rusztowania 30 cm x 3 m
5
40,00
30,00
3
Rama rusztowania, ocynkowana, 80 cm x 200 cm
35
50,00
37,50
4
Rurki usztywniające do rusztowania dł. 120 cm
6
30,00
22,50
5
Rurki poręczowe, ocynkowane, dł. 3 m
10
30,00
22,50
6
Deski bortnicowe do rusztowania (czerwone) dł. 2,5 m
28
15,00
11,25
7
Bortnice do rusztowania
9
10,00
7,50
8
Pomosty do rusztowania 30 cm x 1,5 m
15
20,00
15,00

W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości będące przedmiotem I licytacji ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Natomiast ruchomość będąca przedmiotem II licytacji możliwa jest do oglądnięcia w Krakowie ul. Zdunów. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 30/14, Km 589/14, Km 590/14, Km 682/14, Km 812/14, Km 1286/14, Km 1471/14, Km 1631/14, Km 1675/14, Km 1682/14, Km 138/15, Km 182/15, Km 417/15
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 9 marca 2016 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości położonych w Krościenku nad Dunajcem, stanowiących gospodarczą całość, a to:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 30 zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Nowym Targu nr NS1T/00067071/9; - dz. ew. 484/1 objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Nowym Targu nr NS1T/00145794/4; - udziału 1/2 części w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Nowym Targu nr NS1T/00067070/2 stanowiących własność dłużników: Topolska Janina i Jagieła Kinga
711.992,00
474.661,33

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 71.199,20 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-03-02 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 257/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Kmp 1/07
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 marca 2016 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
działka ewid. nr 1876/2 obszaru 0,0380 ha, położonej w Niedzicy, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00050085/8
11.058,00
8.293,50
2
dz.ewid. nr 710/4 i 712/1 łącznego obszaru 0,2147, położonej w Niedzicy, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00079225/1. stanowiącej własność dłużnika: Chmiel Józef
4.938,00
3.703,50

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2016-03-03 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Km 1529/12 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2016 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   następujących nieruchomości:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
niewydzielony z lokalu nr 27 budynku pod adresem w Nowym Targu os. Bór 1A objętego księgą wieczystą NS1T/00144789/9, hipotetyczny lokal powierzchni 73,15 m2 zlokalizowany na III piętrze składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki oznaczony numerem 27 wraz z udziałem 7315/677880 części w nieruchomości wspólnej objętej księga wieczystą NS1T/00129506/1
360.074,00
270.055,50
2
niewydzielony z lokalu nr 27 budynku pod adresem w Nowym Targu os. Bór 1A objętego księgą wieczystą NS1T/00144789/9, hipotetyczny lokal powierzchni 72,15 m2 zlokalizowany na IV piętrze składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki oznaczony numerem 27A wraz z udziałem 7215/677880 części w nieruchomości wspólnej objętej księga wieczystą NS1T/00129506/1
355.591,00
266.693,25
3
udział wynoszący 1/20 części w lokalu nr 01/1 stanowiący odrębną nieruchomość, a to stanowiska parkingowe w budynku pod adresem: Nowy Targ, os. Bór 1A, odpowiadający miejscu parkingowemu nr 49, objęty księgą wieczystą nr NS1T/00137972/7
23.287,00
17.465,25
4
udział wynoszący 1/31 części w lokalu nr 01/2 stanowiący odrębną nieruchomość, a to stanowiska parkingowe w budynku pod adresem: Nowy Targ, os. Bór 1A, odpowiadający miejscu parkingowemu nr 21, objęty księgą wieczystą nr NS1T/00137973/4
18.878,00
14.158,50
5
udział wynoszący 3788/677880 części w nieruchomości objętej księga wieczystą NS1T/00129506/1 odpowiadający niewydzielonemu lokalowi oznaczonemu numerem 19 zlokalizowanemu na IV piętrze składającym sie z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym i łazienki
166.197,00
124.647,75
6
udział wynoszący 3699/677880 części w nieruchomości objętej księga wieczystą NS1T/00129506/1 odpowiadający niewydzielonemu lokalowi oznaczonemu numerem 29 zlokalizowanemu na V piętrze składającym sie z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym i łazienki
164.744,00
123.558,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-03-15 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 205/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu
 
Kmp 73/98
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składających się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
1 - udziału 1/2 części w dz. ew. 166/5 obszaru 0,0480 ha odpowiadającej zmodernizowanej dz. ew. 645/2 obszaru 0,0440 ha zniesionej do zmodernizowanej dz. ew. 645/1 obszaru 0,0679 objętej księgą wieczystą NS1T/00092465/2, położonej w Dębnie, Słoneczna 14, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00075315/1. 2 - udziału 1/2 części w dz. ew. 645/1 obszaru 0,0679 ha powiększona o starą dz. ew. 645/2 objętą księgą wieczystą nr NS1T/00075315/1 a następnie podzielona na dz. ew. 645/3, 645/4 i 645/5 łącznego obszaru 0,1119 ha, położonej w Dębnie, Słoneczna 14, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00092465/2.
77.799,00
51.866,00
2
udziału 9/192 części w dz.ewid. nr 1575 obszaru 0,4346ha;, położonej w Dębnie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00061370/3
2.119,00
1.412,67

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-03-29 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 640/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 985/13, Km 536/13, Km 839/13, Km 1515/13, Km 206/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ewid. nr 692/3, 692/5 łącznej powierzchni 0,1059 ha, położonej w Rabie Wyżnej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00111025/6. stanowiącej własność dłużnika: Bogdał Krzysztof
302.932,00
201.954,67

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 30.293,20 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-04-05 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 27/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 128/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 5537/3, 5537/2 łącznego obszaru 0,0940 ha, położonej w Ludźmierzu, ul. Podhalańska 28, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00110220/6. stanowiącej własność dłużników: Karwaczka Kazimierz i Karwaczka Małgorzata
345.940,00
259.455,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 34.594,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2016-04-05 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 536/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.