Licytacje
Km 1226/13, Km 1227/13
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 445 i 1167/2 łącznego obszaru 0,5750 ha, położonej w Zaskalu,  , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00138778/4
20.700,00
10.350,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 2.070,00 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2015-05-19 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Km 449/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 8:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   udziału 3/4 części w nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 10309 obszaru 0,0448 ha, położonej w Nowym Targu, ul. Kasprowicza 25, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00080191/3. stanowiącej własność dłużnika: Wróbel Jan
153.486,00
102.324,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 15.348,60 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2015-05-20 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 985/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Kms 29/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-400 Nowy Targ ul. Szaflarska 78 A. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Drabina drewniana 11 stopni
1
100,00
50,00
2
Drabina linowa do malowania dachów, długości ok 10 mb.
1
800,00
400,00

Cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 47/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-400 Nowy Targ ul. Składowa 7. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Mercedes Sprinter 311 CDI r. prod. 2001, nr rej KR 295KC VIN WDB9036632R258332
1
14.000,00
10.500,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości spod Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 1442/14, Km 412/15, Km 506/15, Km 507/15, Km 518/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 15:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-452 Ochotnica Dolna os. Rola 61 B. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Maszyna do robienia lodów włoskich AP Ice Cream ok. 1,5 roku
1
12.000,00
9.000,00
2
Grill elektryczny "Saran Tost" typ ST1/ST2
1
800,00
600,00
3
Sejf konstal dwuprzegrodowy na klucz
1
8.000,00
6.000,00
4
Rożen do kebabu
1
1.500,00
1.125,00
5
Rożen do kurczaka
1
2.800,00
2.100,00
6
Lodówka BEKO
1
1.500,00
1.125,00
7
Bar sałatkowy mały
1
2.400,00
1.800,00
8
Bar sałatkowy duży
1
3.000,00
2.250,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 1651/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-450 Krościenko nad Dunajcem ul. Zdrojowa 66. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Zegar stojący Tempus Fugit , wahadłowy , replika , nakręcany
1
1.500,00
1.125,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 1705/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-713 Skawa 614. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Ford Transit 190 2,5D, NOX 6773, VIN WF0AXXGBVASM44755, kolor biały, rok prod. 1995, hak, plandeka nie eksploatowany od 2 lat, brak akumulatora, brak możliwości odpalenia
1
1.000,00
750,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 1174/14, Km 463/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2015 r. o godz. 11:30 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-713 Skawa 606. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Wyważarka do kół WERTHEL INTERNATIONALE SPA mod. Altair , s/n V 02060-10-32659 rok rod 2010
1
5.000,00
3.750,00
2
Montażownica WERTHEL INTERNATIONALE s.p.a.mod. HYDRA SA 20, s/n H 17001-10-5849, rok prod. 2010
1
6.000,00
4.500,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 180/13, Km 1296/13, Km 965/14, Km 1239/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2015 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 020 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 2633 obszaru 0,1093 ha, zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym, położonej w Rabce - Zdroju,  , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Limanowej ZMKW w Mszanie Dolnej o numerze: NS2L/00044731/7. stanowiącej własność dłużnika: Luberda Marian
70.737,00
53.052,75

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 7.073,70 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2015-06-09 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 251/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 257/13
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 389/2 obszaru 0,0859 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym powierzchni użytkowej 174,04 m2, położonej w Krośnicy, ul. Flisacka 18, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00077681/1. stanowiącej własność dłużników: Kierkowski Robert i Chammak Monika
394.375,00
262.916,67

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39.437,50 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2015-08-21 od godz. 15:00 do godz. 16:00 po wcześniejszym umówieniu się, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 400/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.